Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Visual Basic 6.0
(първа част)

Първи урок:
Отваряне и разглеждане на програмата Visual Basic 6.0

Втори урок:
Напишете своята първа програма

Трети урок:
Работа с обекти (контроли). Помощен материал: Less03.rar

Четвърти урок:
Основни понятия

Пети урок:
Използване на OLE обект за стартиране на приложения

Шести урок:
Използване на обект за данни за преглеждане на база данни на MS Access. Помощен материал: Students.rar

Седми урок:
Инсталиране на ActiveX контроли

Осми урок:
Работа с менюта и диалогови прозорци

Девети урок:
Използване на обекти стандартни диалози

Десети урок:
Практическа задача

Единадесети урок:
Променливи и оператори във Visual Basic

Дванадесети урок:
Използване на променлива за изходна информация

Тринадесети урок:
Работа с конкретен тип данни

Четиринадесети урок:
Работа с операторите на Visual Basic

Петнадесети урок:
Използване на условни оператори. Помощен материал: Images.rar

Шестнадесети урок:
Използване на логически оператори в условни изрази

Седемнадесети урок:
Условни структури Select Case

Осемнадесети урок:
Намиране и коригиране на грешки

Деветнадесети урок:
Използване на цикли. Помощен материал: ImgVB1.rar

Двадесети урок:
Писане на цикли Do

Двадесет и първи урок:
Използване на обект таймер. Помощен материал: Alarm.rar

Двадесет и втори урок:
Упражнение (част 1)

Двадесет и трети урок:
Упражнение (част 2)

Двадесет и четвърти урок:
Упражнение (част 3)

Двадесет и пети урок:
Упражнение (част 4)

Двадесет и шести урок:
Низове. Манипулиране на низове

Двадесет и седми урок:
Работа с форми. Помощен материал: Italian.rar

Двадесет и осми урок:
Изпращане на изходни данни към принтер. MDI форми. Помощен материал: Upr_28.rar

Упражнение:
Създайте игра X и O. Помощен материал: X_O.rar

Двадесет и девети урок:
Обработка на грешки чрез специален код. Помощен материал: ErrorDrive.rar

Тридесети урок:
Прибавяне на изображение чрез контролите Line и Shape

Тридесет и първи урок:
Създаване на графични бутони. Помощен материал: Buttons.rar

Тридесет и втори урок:
Добавяне към програмата ви на поддръжка на техниката “издърпване и пускане”. Помощен материал: DragDrop.rar

Тридесет и трети урок:
Добавяне на анимация към програмата. Помощен материал: DragAndDrop.rar

Тридесет и четвърти урок:
Практическа задача. Помощен материал: Pieces.rar

Тридесет и пети урок:
Качествен програмен код

Тридесет и шест урок:
Работа със стандартни модули. Помощен материал: Lucky.rar

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.