Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Visual Basic 6.0
(втора част)

Първи урок:
Показване на текстови файлове чрез използването на обект текстово поле

Втори урок:
Създаване на нов текстов файл

Трети урок:
Обработка на текстови низове чрез програмен код (I част). Помощен материал: Less12.rar

Четвърти урок:
Обработка на текстови низове чрез програмен код (II част)

Пети урок:
Работа с БД във Visual Basic. Помощен материал: Less13.rar и Students.rar

Шести урок:
База данни (БД) и система за управление на база данни (СУБД)

Седми урок:
Използване на OLE контрола

Осми урок:
Програмиране на обекти на приложения чрез Automation

Девети урок:
Възпроизвеждане на звук от .wav файлове
(Помощен материал: Less17.rar)

Десети урок:
Възпроизвеждане на видео от .avi файлове (Помощен материал: Less17.rar)

Единадесети урок:
Възпроизвеждане на звук от аудио компактдиск (Помощен материал: Less17.rar)

Дванадесети урок:
Изследване на обекта Timer

Тринадесети урок:
Създаване на анимации с обекта Timer
(Помощен материал: Animation.rar)

Четиринадесети урок:
Сваляне на файлове с контрола Internet Transfer чрез протокола HTML (Помощен материал: Less19.rar)

Петнадесети урок:
Сваляне на файлове с контрола Internet Transfer чрез протокола FTP (Помощен материал: Less19.rar)

Шеснадесети урок:
Визуализиране на HTML документи с Internet Explorer (Помощен материал: Less20.rar)

Седемнадесети урок:
Конструиране на Dynamic HTML страници за WEB

Осемнадесети урок:
Създаване на DHTML приложение
(Помощен материал: Less22.rar)

Деветдесети урок:
Използване на ActiveX контрола ADO
(Помощен материал: Students.mdb )

Двадесети урок:
Компилиране и ликвидиране на грешки

Двадесет и първи урок:
Текстообработка чрез контрола Rich Textbox

Двадесет и втори урок:
Показване на информация за прогрес
(Помощен материал: ProgressSliderStatusBar.rar )

Двадесет и трети урок:
Показване на информация за прогрес
(Помощен материал: FreeMem.rar )

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.