Начална страница|За автора|Тестова система
ИТ за 5 клас ИТ за 6 клас ИТ за 7 класИТ за 8 клас ИТ за 9 клас ИТ 12 клас MS Excel MS Power Point MS Access Macromedia Flash Corel Draw Adobe Photoshop HTML Компютърни мрежи Компютърни мрежи
ИТ за 9 клас Turbo Pascal Visual Basic 6.0 Математика и програмиране Спортно програмиране Visual Studio C Sharp
Презентационни уроци по
Visual Studio C#

Първи урок:
Въведение в .NET

Втори урок:
Преглед на езика C#(Част I)

Трети урок:
Преглед на езика C#(Част II)

Четвърти урок:
Обектно-ориентирано програмиране в .NET

Copyright © 2007 СОУ„Отец Паисий”- гр.Кърджали. Всички права запазени.