СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Електронен дневник
Разширено търсене

Меню

Е-вестник

Какво научихте
Освобождението на Кърджали

Нормативни документи

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"- ГРАД КЪРДЖАЛИ
 1. Правилник за дейността на СУ "Отец Паисий" за учебната 2022/2023г.


 2. Годишен план за дейността на СУ "Отец Паисий" за учебната 2022/2023г.


 3. Вътрешни правила за организацията и управлението на човешките ресурси 2020_2021г.


 4. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022_2023 г.


 5. Правилник за за вътрешния трудов ред 2022_2023 г.


 6. Мерки за повишаване качеството на образование 2021_2022 г.


 7. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес за учебната 2021/2022г.


 8. Мерки за повишаване качеството на образование


 9. Етичен кодекс на училищната общност 2022/2023г.


 10. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи (2021– 2022)


 11. Правилник за пропускателния режим


 12. Колективен трудов договор 2021г.


 13. Вътрешни правила за работната заплата


 14. Анекс-споразумение към работната заплата 2017г.


 15. Класна стая без тормоз - наръчник за учители


 16. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 17. Правила за безопасен Интернет


 18. Програма за превенция на ранното напускане на училище


 19. План БАК


 20. План бедствия, аварии, катастрофи и пожариВиртуална разходка | Резултати от олимпиади и състезания |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини