СОУ Отец Паисий
Начало
Търсене
Форуми
Галерия
В. разходка
Електронен дневник
Разширено търсене

Меню

Е-вестник

Educational Partner
Асоциация на Кеймбридж училищата в България

Учители

Учителски колектив

Ръководство

 • Златко Профиров Атанасов, магистър − Директор
 • Валентина Цветанова Терзиева, магистър − Зам. директор по учебната дейност
 • Теодора Иванова Богданова - Литова, магистър – зам директор по УД
 • Мариана Георгиева Василева , магистър − Зам. директор по АСВ
 • Елена Илиева Дерменджиева, магистър − Педагогичеси съветник
 • Красимир Георгиев Стамов, магистър− Педагогичеси съветник

Катедра БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Станка Иванова Стамова, магистър − старши учител
 • Веселина Стоилова Кючукова, бакалавър − старши учител
 • Звезделина Георгиева Гечева, магистър − старши учител
 • Светлана Йовчева Янкова, бакалавър − учител
 • Красимира Димова Георгиева, магистър − старши учител
 • Вяра Боянова Петрова, бакалавър − учител
 • Мария Колева Милушева – Велинова, бакалавър − старши учител
 • Анна Тодорова Коцева, бакалавър − учител
 • Станко Калоянов Калоянов, бакалавър − учител

Катедра ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 • Милена Велинова Базлянкова, магистър − старши учител
 • Антонина Янкова Батурова, бакалавър − учител
 • Светлана Милушева Запрянова, бакалавър − старши учител
 • Северина Христова Вълчева, бакалавър − старши учител
 • Стела Станилова Димитрова, бакалавър − старши учител
 • Цветелина Атанасова Дялкова, бакалавър − учител
 • Юлия Николова Станкова, бакалавър − старши учител
 • Гергана Александрова Николова, бакалавър − учител
 • София Кирилова Калинова, магистър − старши учител
 • Маргарита Стоева, магистър − старши учител
 • Мария Сивкова Сабрутева, бакалавър − учител
 • Ивета Миткова Иванова, магистър − старши учител
 • Неделчо Иванов Стаматов, магистър − учител

Катедра МАТЕМАТИКА

 • Мария Профирова Сиджимова, магистър − старши учител
 • Таня Събева Райкова, магистър − старши учител
 • Фанка Атанасова Митева - магистър – старши учител
 • Румяна Тодорова Карачомакова - бакалавър– старши учител
 • Анелия Атанасова Митева - магистър – старши учител
 • Невена Георгиева Щерева, бакалавър− старши учител
 • Искра Методиева Юмерова, магистър− старши учител

Катедра ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Атанаска Ангелова Мишонова, бакалавър – старши учител
 • Диана Иванова Милушева, бакалавър – старши учител
 • инж. Елена Георгиева Митрева-Гълбачева, магистър – старши учител
 • Мария Тоскова Вълкова, магистър – главен учител
 • Светла Йорданова Илчева, магистър – главен учител
 • Светла Данаилова Чаушева, магистър – старши учител
 • инж. Хабибе Мустафа Еминова, магистър - учител
 • Десислава Атанасова Бодурова, магистър - учител
 • Ивелина Огнянова Караиванова, магистър - учител
 • Катерина Иванова Ганева, бакалавър- учител

Катедра ПРИРОДНИ НАУКИ

 • Галина Георгиева Балабанова, магистър – старши учител
 • Златка Кирилова Колева, магистър – старши учител
 • Силвия Валентинова Барутчиева, магистър – старши учител
 • Мария Иванова Влахова – магистър – старши учител
 • Валентина Тончева Мингова, магистър – старши учител
 • Виргиния Росенова Хорчева, бакалавър– учител
 • Емилия Христова Соколова, магистър– учител

Катедра ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 • Кирил Гогов Гогов, бакалавър – старши учител
 • Манол Иванов Тънтъров, магистър – старши учител
 • Тони Борисов Кънчев, бакалавър – старши учител
 • Елена Михайлова Михайлова - магистър – старши учител
 • Марияна Петрова Нестерова, магистър– старши учител
 • Даниела Ванцетова Пашова, магистър– старши учител

Катедра ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ТРУД И ТЕХНИКА

 • Иван Стойчев Стойчев, бакалавър – учител
 • Евгения Неделчева Пейкова, бакалавър – старши учител
 • Лиляна Филипова Петрова, бакалавър – учител
 • Гергана Ганчева Кюлханова, бакалавър – учител

Катедра ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Юлиана Стефанова Апостолова, магистър – старши учител
 • Марияна Иванова Бозакова, магистър – старши учител
 • Димитър Илиев Кичков, магистър – старши учител
 • Христо Иванов Чобанов, магистър – старши учител
 • Тончо Иванов Стоилов – бакалавър- учител
 • Антония Огнянова Рангелова– бакалавър- учител

Катедра НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Айфер Салим Бабаева, магистър – старши учител
 • Тодорка Костова Карагяурова, бакалавър – старши учител
 • Росица Георгиева Точева, магистър – старши учител
 • Дияна Петкова Чолакова, бакалавър – старши учител
 • Величка Янкова Димитрова, бакалавър – старши учител
 • Антоанета Йорданова Добрева, бакалавър – старши учител
 • Николина Стоева Янкова, магистър – старши учител
 • Мария Иванова Тенева, магистър – старши учител
 • Славейка Петкова Бойдева, магистър – старши учител
 • Ваня Борисова Добрева, магистър – старши учител
 • Минка Добрева Стоянова, магистър – старши учител
 • Иванка Начева Велкова, магистър – старши учител
 • Иванка Богданова Димова, магистър – старши учител
 • Марийка Петрова Илиева, бакалавър – старши учител
 • Теодора Ташева Герджилова, бакалавър – старши учител
 • Снежана Велчева Василева, магистър – старши учител
 • Димитрийка Пенкова Кермедчиева, бакалавър – старши учител
 • Емилия Венчева Георгиева, бакалавър – старши учител
 • Бянка Кирева Стоянова, магистър – старши учител
 • Ангелина Давидова Попова, магистър – старши учител в подготвителна група

ВЪЗПИТАТЕЛИ

 • Величка Петрова Стоянова, бакалавър –старши възпитател
 • Фанка Илиева Серафимова, магистър – старши възпитател
 • Женя Добрева Георгиева, бакалавър – старши възпитател
 • Антоанета Николова Вълкова, бакалавър – старши възпитател
 • Кремена Спасова Калайджиева, бакалавър – старши възпитател
 • Петя Кирилова Кирчева, бакалавър – старши възпитател
 • Златослава Радкова Димова, магистър – старши възпитател
 • Миглена Ангелова Божинова, бакалавър – старши възпитател
 • Десислава Красимирова Иванова, бакалавър – възпитател
 • Веселина Профирова Кинева, магистър – старши възпитател
 • Елена Миткова Николова, бакалавър – възпитател
 • Радка Калинова Милкова, бакалавър – възпитател
 • Златка Атанасова Кърцева, бакалавър – старши възпитател
 • Петя Русчева Георгиева, бакалавър – възпитател
 • Даниела Красимирова Колева, бакалавър – старши възпитател
 • Елена Христова Коларова, бакалавър – възпитател
 • Антоанета Иванова Недялкова, магистър – възпитател
 • Марияна Димитрова Ралева, бакалавър – възпитател
 • Иванка Иванова Димитрова, магистър – възпитател
 • Радослав Стойков Василев, бакалавър – старши възпитател
 • Екатерина Христова Добрева, бакалавър – възпитател
 • Тамара Маринова Борисова, бакалавър – възпитател

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 • Дечка Георгиева Митева, магистър – главен счетоводител
 • Златка Костадинова Георгиева, магистър - счетоводител
 • Мартин Янков Топалов , магистър- технически сътрудник
 • Милена Миткова Тодорова, средно – касиер
 • Драгица Николова Димовска, средно – ЗАТС
 • Илия Иванов Илиев, магистър– админ.инф.с-ми
 • Мария Петкова Кирова, бакалавър– библиотекар
 • Христо Григоров Христов, средно – домакин
 • Тодор Николов Павлов, средно – дърводелец
 • Мая Варадинова Атанасова, основно – чистач
 • Фатме Хасан Сюлейман, основно – чистач
 • Нефие Рамадан Ахмед, основно – чистач
 • Семихат Фахри Яшар, основно – чистач
 • Гюлкибар Мехмед Юсеин, основно – чистач
 • Фанка Славчева Дикиджиева - чистач
 • Байсе Раиф Осман, основно – чистач
 • Фатме Мехмед Шабан, основно – чистач
 • Хаджер Расим Осман, основно – чистач
 • Мила Николова Христова, средно – чистач
 • Митко Тодоров Христов, средно – портиер
 • Тихомир Кръстев Илиев, средно – портиер
 • Антон Жоров Симеонов – средно - портиер
 • Кирил Добрев Станков - портиер

Виртуална разходка | Олимпиади и състезания |
Потребители: 7
© 2007-2009, Paisii-kardjali.com. Powered by PHP-Fusion © 2002 - 2009 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. ИТ новини